Uppdrag/Utsmyckningar
 
  > HEM
  > konstflotten
 
"Torkväder" Masmo torg
  vid Masmo T-station
 
Konstverk och vägvisare till Tvätterimuseet av Olle Magnusson.
3 stora vindflöjlar i plåt av lakan, skjorta och långkalsonger installerades på
plats den 25 april 2016. Smide Tommy Strandberg. Montering Y2 Anläggning.
Uppdragsgivare Huddinge kommun.
 
 
Modellbilder och stolpar resta på plats för Olles konstverk/vägvisare till
tvätterimuseet - "Torkväder". 3 vindflöjlar av tvätt. Arbete med mallar.
Uppdrag för Huddinge kommun, Masmo torg, hösten 2015.
 
> se Södra Sidan: http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/12284
....

 

 
          
 
 
> HEM
....
Inträdet till Vårbyskolan
invigdes på skolgården den 22/8 2011
 
            
Ur konstflotten "Tillsammans" på Orlången vid Sundby gård växte idén om en 7 meter
hög trädande som kommer vandrande in på Vårbyskolans skolgård.  
En sökande naturkraft med dignitet och integritet. Kanske lockad av den världsvida
skaparkraften samlad i Internationella Barnkonstmuseet?
Kanske för den som känner sig vilsen och osäker, och vem gör inte det ibland, att
hämta fantasifylld styrka från?
Här som modell 1:10 fotograferad i grodperspektiv på den avsedda platsen vid
skolgårdsentrén intill tunnelbanan och närmast den gamla kvarndammen, dalen
mitt i Vårby Gård.
För gjutformar i skala 1:1 beskars en tidigare hamlad lönn vid Hagalunds
Tvätterimuseum på Masmovägen i Vårby Haga. Där avbarkades också grenarna
och fick torka. Inmontering av ett tredje ben prövades med hjälp av Axel Mson och
gjutmodellen i skala 1:1 delades i lämpligt stora formdelar.
I april 2011 pågår gjutningen av träformarna i aluminium på Westermalms Metallgjuteri AB i Botkyrka.
De smala benen gjuts massiva, medan de grövre övre delarna görs ihåliga.
De isärsågade delarna sammanfogas åter efter gjutningen. Infästning och vinkling bestäms för tredje benet.
Skulpturen beräknas stå färdig på skolgården till skolstarten i augusti 2011.
Konstnär: Olle Magnusson. Uppdragsgivare: Huge Fastigheter AB
Nicke Green/Westermalms gjuteri och Håkan Bull/Huge diskuterar justeringar av den resta hopfogade skulpturen.
Och "Inträdet" står på egna ben! 16/5 2011
Nylackad i augusti hos Alucrom i Jordbro
Montering vid Vårbyskolan den 9/8
Olle och Inträdet. Invigning på skolgården måndag den 22 augusti 2011.
Skulpturen invigdes inför 200 elever, lärare, personal och andra intresserade genom ett kort samtal om konstverket
mellan konstnären Olle Magnusson och Huges konstnärlige rådgivare Håkan Bull.
Skolans rektor Lena Sjögren och Huges områdeschef Bengt Backman klippte bandet!
Foto: Håkan Bull/Olle Magnusson
 
> Läs om Inträdet i Huges tidning Värden 3/11, s.20
    http://www.huge.se/pdf/varden_nr3_2011.pdf
  
    klicka på bilden
 
....
 
Fullerstadraken 1854
Linoleumsnitt i upplaga 1-20 för Huge Fastigheter AB, distrikt Sjödalen/Fullersta, 2010.
Förlaga är vindflöjeln på klockhuven till Rättarbostaden vid Fullersta Gård.
 
Läs om Fullerstadraken > Fullerstadraken 1854.pdf
....
 
Konstflotten på Orlången vid Sundby gård, Huddinge
Temporära installationer på uppdrag av värdshuset Sundby Gård
2008-2009 "Tillsammans" / 2009-2011 "Nattens Källa" /2011-14  "I afton dans" / 2014 - "Tulipanaros"
 
> konstflotten
....
 
Sågbäcksgymnasiet 1999, Huddinge
Sågbäckens Stufsta Anno 1906
Oljemålning i entrén till Sågbäcksgymnasiet, Huddinge.
Mått: ca 2 x 2,5 m. Tomtberga Fastigheter AB 1999.
Renoverad 2008 av Olle M.
 
En bild av nuvarande villaförorten Stuvsta, i fågelperspektiv vid början
av 1900-talet, med en svartvit kartbild från tiden som underlag och förlaga.
 
Stuvsta gårds marker sträcker sig i en triangelformad ägostruktur från nordspetsen i Långsjön
till utgården Hörningsnäs vid Trehörningen i söder. Stambanan från 1860-talet skär genom
landskapet och det som ska bli dagens 4-filiga Huddingeväg, som nu dånar förbi några
tiotal meter utanför målningen, är ännu en dammig grusväg för hästskjutsar. Det småskurna
jordbrukslandskapet med dagsverkstorpen utplacerade över herrgårdens ägor är ännu
rådande, men staden trycker på. Hörningsnäs Villastad är under framväxt i området närmast
Huddinge station. När Stuvsta station anläggs 1918 börjar den stora förändringen.
....
 
Fullersta Nord 1989, Huddinge
 Mjölk, brännvin, vatten och vår Herre
 - Fullersta på patron Pehrs tid
 
Oljemålning i Lövsalen, bostadsområdet Fullersta Nord, Huddinge.
Lekhall till förskola och samlingssal för de närboende.  Mått: ca 3 x 2 m, samt
gröna lövslingor i plywood på väggarna. Huge Bostäder AB 1989.
Renoverad 2005 av Olle M.
 
Fullersta gård och centrala Huddinge i förändringens tid på 1860-talet.
 
När järnvägen dras fram genom Huddinge på 1860-talet har Huddinge kyrka ännu inte fått sitt
nya kyrktorn. Uppkomlingen Pehr Pettersson har tagit över Fullersta gård och till främjandet av
sina affärer har han skänkt mark till järnvägsprojektet och anläggandet av en station i
Huddinge. Hans nyvunna rikedom härrör från brännvinsbränneriet i Flemingsberg, där
restprodukter från brännvinsbränningen också gav extra vinterfoder till utökade
kobesättningar och utökad mjölkproduktion. Med järnvägen kunde mjölk och brännvin
fraktas till kunderna i Stockholm.
Den "fulla" översvämmande ån, som givit namn åt Fullersta, rinner från skogssjön Gömmaren
förbi Fullersta kvarn, genom gårdens marken mot sjön Trehörningen. Med sjösänkningsprojekt
och utdikningar ökades odlingsarealen. Efter patron Pehrs död bekostades det nya kyrktornet
av hans änka fru Brigitta. Kanske för att sona brännvinspannornas produktion även på
helger och söndagar ...
....
 
Fittja Gårds barnstuga, Botkyrka 1985
Statarbarn
Fittja Gårds barnstuga (nu Mångkulturellt Centrum), Botkyrka kommun 1985.  
Oljemålning och figursågad plywood i f.d. Tingssalen på Fittja Värdshus.
Mått: ca 264x107 cm.
 
Om statarbarnens uppväxt på Fittja gård i början av 1900-talet. Om deras fortsatta liv i
bygden som tvätterskor, tegelbruksarbetare, bandyspelare m.m.
 
> http://mkc.botkyrka.se/besok-oss/konst-pa-fittja-gard
....
 
Botvidsgymnasiet och
Hammerstaskolan, Norra Botkyrka
Fittja från Myrstuguberget 1916
Oljemålning till matsalen i Botvidsgymnasiet, Botkyrka kommun 1982.
Mått: ca 5 x 1 m, samt ekstammar och flygande löv i plywood på vägg.
 
När Botvidsgymnasiet i Slagsta lades ner lossades duken från ramverket och
hamnade i ett förråd där duken for väldigt illa och målningen sprack sönder.
Här är bilder från renoveringen av målningen som utfördes av Olle M för ny
placering i Hammerstaskolan på Eriksbergsåsen i Norra Botkyrka 2008.
 
Förlaga till målningen är ett fotografi som hängde i Olles barndomshem på Fittjanäset, ett
ljusgrönt hus som syns på målningen strax till höger om Fittja bro. Från utsiktspunkten på
Myrstuguberget har man utsikt förbi Fittja gård bort över gärdena mot Norsborg. På
målningens högra del syns Fittja tegelbruk och kåkbebyggelsen på Fittjanäset, den äldsta
samlade villabebyggelsen i Huddinge kommun (1860-tal - sekelskiftet 1900), som revs i
början av 1980-talet trots intensiva protester mot denna kulturskövling. Det stora berget
längst bort till höger är Korpberget i Vårby Gård.
 
Fittja Bro
Vi låg på mage
på bryggorna
för att kroka mörtar
som åt sig feta
i slaskhinksvatten
 
Då hörde vi signalen
från Mona eller Oaxen Alpha
och vi störtade upp
sprang längs stranden
för att hinna
 
Och i våra tunna skinn
med nötta blå gymnastikskor
trampar vi vid hans sida
en lomhörd f.d. plåtslagare
och driver kuggarna runt   /Olle M
....
 
Vårby bibliotek, Vårby Gård, Huddinge
Arbetets Källa
Oljemålning för Vårby bibliotek i Vårby Gård.
Uppdrag efter inbjuden tävling. Mått: ca 2,5 x 2 m.
Vårby Bibliotek, Huddinge kommun 1981 > Huddinge kommunalhus >
Vårbyskolan/Vårbyhuset 2009.
 
Om Vårby källas historiska betydelse ...
 
Vårby Källa
Hon som kommer från torpet
böjer sig ned
fyller ämbar
och bär dem med sig
 
Häxbålen brinner
 
Urban Hjärne ser
i eldarnas sken
maktens lögner
 
öser vatten
ur markens källor
 
Timmer ur skogen
hus i höjden
 
Bräckliga herrskap
samlas vid källan
söker sin ungdom
 
Tystnaden
som åter speglar sig
i skogens öga
 
Kugghjulens tid
som närmar sig
 
Och nu
 
han går till fabriken
i oxarnas spår
genom vatten
till dagar och år    /Olle M
 
     Roland går till fabriken. Linosnitt Olle M, mitten av 1970-talet.
     Under 2013 kommer Spendrup att lägga ner bryggeriet i Vårby.
....
 
Gottstastugan, Hallstavik, Norrtälje kommun
Mellan himmel och jord
Utsmyckning av förskolan Gottstastugan i Hallstavik, Norrtälje kommun 1980.
Figursågad och målad plywood på väggar utomhus och i lekhall.
Väggmålningar inomhus i entré och takmålningar i vilrum.
 
Tema: Vad som finns mellan himmel och jord.
 
Vid utvändigt besök sommaren 2013 kunde konstateras att alla yttre utsmyckningar var borttagna,
medan de inre arbetena i entré och lekhall fortfarande verkade intakta.
....
 
Hjulsta tunnelbanestation, Stockholm
Sista skörden i norra Botkyrka
Lackmålning på plåt vid underjordisk perrong. 
Uppdrag efter öppen tävling.  Mått: ca 2,8 x 2 m.
Hjulsta T-station, SL/Stockholms läns landsting 1975.
 
En sann bild ur verkligheten av miljonprogrammets genomförande i Stockholms
förortskommuner. Den siste bondens mognade skörd schaktas bort med caterpillars och
den gamla bebyggelsen sätts i brand för att ge plats åt rekordårens fantasilösa
hyreskaserner och brutala vägbyggen.
Föga hjälpte folkliga protester mot exploateringsraseriet.
....
 
Vårby Fritidsgård, Vårby Gård, Huddinge 1976
Minnen från Vårby
Oljemålning till Vårby Fritidsgård, Vårbyskolan, Vårby Gård,
Huddinge kommun 1976.
Renoverad vid 2 tillfällen av Olle M. Mått: ca 2,5 x 1 m.
Nu i Vårbyskolan/Vårbyhuset.
 
Pråmarna kommer lastade
bron öppnas
det värsta är över
löss, jordgolv och TBC.
 
Nu blev det långa dagar
vid flasksköljningsmaskinen
långa armar vid tvättstrecken
 
Men framtiden rann bort
som vattnet mellan fingrarna
kvar blev ruiner och vi
som ännu söker den
 
/ text  på ramen av Olle M/
....
 
Utsmyckningar (från CV)  > uppdrag

Vilans förskola, Nacka. "Krumbukten". Lekskulptur av markmaterial, kross och konstgräs. Nacka kommun 2012  

Vårbyskolan, Huddinge. “Inträdet”. 7 m hög trädskulptur i aluminium. Huge Fastigheter AB 2011

Konstflotten Sundby gård, Huddinge (temporära installationer ) 2008 "Tillsammans" /2009 "Nattens Källa" /2011 "I afton dans"  > konstflotten

Sågbäcksgymnasiet, Huddinge. Oljemålningen "Sågbäckens Stufsta Anno 1906". Tomtberga Fastigheter AB 1999/ren 2008 

Huvudkontor, Tomtberga Fastigheter, nu Huge Fastigheter AB, 1997. Oljemålningen "Tomtberga - Prästgård och kyrka i Huddinges 1860-tal". Ca 1,5x1 m. (bild saknas)

Fullersta Nord, Huddinge. HUGE Bostäder AB 1989/ren. 2005. Oljemålningen "Mjölk, brännvin, vatten och vår Herre" 

Fittja Gårds barnstuga (nu Mångkulturellt Centrum). Botkyrka kommun 1985. Oljemålningen "Statarbarn"

> http://mkc.botkyrka.se/besok-oss/konst-pa-fittja-gard  

Botvidsgymnasiet Botkyrka 1982 > ren. 2008 för Hammerstaskolan, Botkyrka. Oljemålningen "Fittja från Myrstuguberget 1916"  

Huvudkontor, Huddinge Centrumbolaget, nu Huge Fastigheter AB, 1990.  Oljemålningen "Vårflod i Sjödalen". Ca 1,5x1 m. (bild saknas)

Vårby bibliotek, Huddinge kommun 1981 > Huddinge kommunalhus > Vårbyskolan/Vårbyhuset 2009. Oljemålningen "Arbetets källa" 

Södersviks förskola, Norrtälje kommun. 1981. Lek/båtskulpturen "Land i sikte". (bild saknas)

Gottstastugan Hallstavik, Norrtälje kommun 1980. Utsmyckningen "Mellan himmel och jord" 

Hjulsta T-station 1975. Målningen "Sista skörden i norra Botkyrka" 

Vårby Fritidsgård, Vårby Gård 1976. Oljemålningen "Minnen från Vårby" 

> CV

> HEM