"Tulipanaros"
 
Tulipanarosen vid Sundby Gård,
Orlången, Huddinge
 
Omplanterad och uppgraderad
 
foto Eva PM/Olle M
 
Som den fjärde i raden av mina Konstflottar sedan 2008 vid Sundby Gård i
Huddinge, seglade Tulipanarosen hösten 2014 ut på sjön Orlången.
Vinterhalvåren  2014 och 15 var den liksom tidigare flytande konstverk ett
upplyst blickfång på det vintermörka vattnet för restaurantgästerna vid
Sundby Gård. 2016 kom Länsstyrelsen med beslut att flotten inte fick läggas ut
igen (naturreservat) och därefter blev det tre år i vassen.
 
Våren 2019 påbörjades arbetet med att renovera och uppgradera konstverket
för en ny placering på land och sedan mitten av augusti 2019 kan Tulipanarosen
nu beskådas på nära håll vid entrén till restaurant Sundby Gård.
 
”Lätt att säga, men svårare att göra”
”En åtråvärd, men omöjlig kombination”

Så har den sällsynta Tulipanarosen ibland beskrivits.

Konstverket är skapat av tryckimpregnerade bottenstockar, målade granslanor
från Balingstaskogen, svarta plaströr och kolorerade pet-flaskor.
Liksom tidigare på flotten i Orlången kommer Tulipanarosen på land att belysas.
> HEM
> uppdrag
> http://sundby-gard.se/
....
 
"Together again"  av Olle Magnusson
 
Konstflotte på drift. Här i POND VITA - projektet i
Kadriorg Park, Tallinn, Estland. Estniska, svenska och
danska konstnärer i en internationell skulpturutställning
på  vatten. 15/5 - 15/9 2016
 
> utställningar
....
 
KONSTFLOTTEN
Orlången Sundby Gård
 
Temporära installationer sedan 2008 av Olle Magnusson åt
värdshuset Sundby Gård. Konstflotten är utlagd på sjön
Orlången i Huddinge under årets mörka halva, lysande för
gästerna på restauranten.
 
Hösten 2016 har tillståndet från Länsstyrelsen för utläggning av Konstflotten
på Orlången inte förnyats som tidigare år. Vid restaurant Sundby gård har
därför julbordsgästerna i år ingen konstflotte att rikta blickarna mot, ut över
det mörka vattnet. Vi får se hur det blir framöver ....
 
 
Poddradio om Huddinges Naturreservat
 
Hör bl.a. intervju med Olle Magnusson
om Konsflotten på Orlången.
 
"Slangar, petflaskor och målarfärg. Ja, när ett konstverk ska
klara av stormar, regn och höga vågor, då får man vara
kreativ. Vi möter Olle Magnusson, konstnären som skapar konst
på en flotte mitt ute på sjön Orlången. Och han är inne på sitt
fjärde konstverk – en flera meter hög blombukett av slangar
och petflaskor."
 
http://www.huddinge.se/naturpodd
 
NYA KONSTFLOTTEN vid Sundby ute på sjön den 4/10 -14
"Tulipanaros" 2014 -
 
Egentligen härrör sig idén ursprungligen från den gamla
isstacken på Fittjanäset, där min farfar och farmor sparade
Albysjöns is för att om sommaren kyla varorna på sitt
Café Haga. Min kompis Sören och jag lekte där på 1950-talet
radio med en slang genom ett hål vi hade hackat upp i
cementväggen.
 
På "Slang Art Festivalen" vid 1000 meter Konst i Huddinge 2013
blev det till min installation "Snacka Slang". 
Se utställningar september 2013.
På Orlången vid Sundby gård har idén åter slagit ut,
nu som en TULIPANAROS!
 
....
 
"I afton dans" 2011 - 2014
 
Ett bygge av granslanor från Balingstaskogen (i bakgrunden)
och duschdraperier från Huddinge Centrum.
 
Tidiga 1900-talets många små tvätterier hängde
stockholmarnas kläder på tork längs Orlångens stränder och
ådalar. Där har vi idén till konstverket.
Den vinddansande ”tvätten” virvlade fram den
restauranthistoriska titeln.
 
Tvättarmödan från förr dansar åter i vinden.
Bjuder upp.
Speglar sig sedan i lugnat vatten.
Seglar stilla genom natten.
 
Infryst konstflotte i vinternatten. Orlången, Sundby gård
....
  
"Nattens Källa" 2009 - 2011
 
En konstruktion bestående av 1100 meter vitt transparant
polypropylenrep - mer än 1000 meter Konst …
Som ljuset ur djupen
som styrkan ur mörkret
....
 
  
"Tillsammans" 2008-2009
 
En installation av kolorerade sundbyträd .
 
Tillsammans på vida vatten
Tillsammans fastfrusna
Tillsammans lysande i natten
Tillsammans igen
 
> HEM