> HEM

Water Globe på ICEHOTEL             2007-2008

Water Globe – den blå planeten

Olle Magnusson/Svenerik Jakobsson  2007-2008
 
Ja, så stod den då färdig till slut. På luciadagen 2007. Vår Art Suite nr 309
vid ICEHOTEL i Jukkasjärvi. Efter nära tre veckors hårt kylslaget arbete
från bittida till sent. Tillsammans med vinterentusiaster från hela världen
i ett fantastiskt medeltida katedralbygge av snö och is.
 
Ur den isiga globen lösgör sig virveln av fruset vatten, det vatten som
livet uppstod ur. Det vatten som avgör vår framtid på planeten.  
Och som nu åter försvunnit ut i den förbirinnande älven.
 
23 ton is i 17 stora block, 205x95x70 cm, hämtade ur Torne älvs rena
vatten, blev till en 3 x 5 och 2,5 meter hög blågrönskimrande isskulptur.
Svår att fånga på bild i den isfyllda sviten, undflyende som själva vattnet.  
Spiralens format fyller rummet med vattnets betydelse. Från baksidan som
en lysande jordglob, framifrån öppnad som en frusen vattenvirvel. Som ett
isflak sugs sängen in i vattnets kretslopp, i sammanhangen av
miljöpåverkan vi inte längre kan blunda för.
 
The might and determination of water is seen in a frozen whirlpool, a
twirling current that speaks for an environment that can no longer be
ignored. (Icehotel-info till sviten Water Globe)
 
Se vidare: www.icehotel.com/se/ICEHOTEL/Konst-design/2008/Water-Globe--Den-bla-planeten-Svit/
och: www.svenerikjakobsson.se/icehotel.htm

> HEM