Böcker och skrifter
 
Intresserad att köpa någon bok eller skrift ?
Kontakta: olle@ollemagnusson.se
 
 > HEM
 
"30 år senare" 
Huddinge KonstnärsKlubb/HKK 30 År
- Jubileumsutställning.
 
Flygeln vid Fullersta Gård, Huddinge  
Öppet lö-sö 12-16, 29/9 - 21/10 2018
 
Vernissage 29/9 kl.12-16 vid 1000 meter Konst i Huddinge
Kl.13.00 i Flygeln, Invigning av HKK´s ordf Håkan Bull och Bokrelease
 
Vernissagekort > 30ar-senare_2018_vernissagewebb.pdf
 
Olle på bild med stora Trädandar i Huddinge Direkt-reportage den 6/10-18.
Henrik Lindstedt, text och foto.
 
Huddinge Direkt nr 40/18 > https://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/19857
 
Bokrelease för Jubileumsboken
"123 utställningar - Adjö Fullersta Bio - God Dag Flygeln
Fullersta Bio Konsthall 2010-14 - Flygeln Fullersta Gård 2014-18".
 
En fortsättning på "155 utställningar i Fullersta bio Konsthall 1996-2009".
Nu med komplett register fr.o.m. 1996.
Foto o. text: Olle Magnusson
Layout: A Gunnar Lundkvist / Erika Eklund Wilson
Utgivare:  HKK & HKKV/Huddinge KonstnärsKlubbs Vänner
ISBN  978-91-639-8223-1
....
 
155 utställningar
Fullersta Bio Konsthall
1996-2009
 
- Boken om Fullersta Bio Konsthall. 155 utställningar
presenterade med 255 färgbilder och korta texter.
 
Idé, foto, text: Olle Magnusson.
Förord: Håkan Bull
Layout: A Gunnar Lundkvist  
Utgiven av Huddinge KonstnärsKlubb med stöd av
Huge Fastigheter AB och Längmanska kulturfonden 2010
ISBN 978-91-633-7172-1
 
Pris:100 kr
 
Kan även köpas hos Huddinge KonstnärsKlubb,
www.huddingekonstnarsklubb.se
....
 
Från utmarkerna ...
Olle Magnusson
Fullersta Bio Konsthall, Huddinge
målningar och objekt
1968-2008
 
- Utställningskatalog / retrospektiv
 
Texter: Uno Eriksson, Håkan Bull, Christina Westergren, Olle Magnusson
Foto: Olle Magnusson
Grafisk form: A Gunnar Lundkvist / Flugan Grafisk Form
Utgiven av Huddinge kommun 2008
ISBN 978-91-977210-2-8
 
>utställningen
>katalogtexter
....
 
Huddinge till fots
Steg för steg från Mälaren till Drevviken
 
- Om 10 mils vandringar på Huddingeleden, karta medföljer
 
Idé, rekognosering, text och foto Olle Magnusson
Kommunal reservatsinfo: foto Richard Vestin
Grafisk form: SOYA
Utgivare: Naturvårdsavdelningen Huddinge kommun  2008
ISBN 978-91-977210-3-5
....
 
Är det någon som sett konsten?
En historia om Huddinges offentliga konst

- Om Huddinges konsthistoria

Text och foto Olle Magnusson
Grafisk form: SOYA
Utgivare: Huge Fastigheter AB 2006
....
 
Varför river ni inte dom där gamla husen?
En historia om Huddinges äldsta byggnader
 
- Om kommunala Huge Fastigheters äldre byggnader
 
Text och foto Olle Magnusson
Grafisk form: SOYA
Utgivare: TomtbergaHuge Fastigheter AB 1:a uppl 2004 /
Huge Fastigheter AB  2:a uppl. 2005 .
....
 
Härligt gulärligt!
Hos bönder i storstadens skugga
 
- En bok om Huddinges bönder
 
Text och foto Olle Magnusson
Utgivare: Huddinge kommun 2004
Grafisk formgivning: SOYA
ISBN 91-631-4371-2
....
 
vadårå Vårby?
atillö
 
- Uppslagsbok om Vårby från a till ö
 
Text och foto Olle Magnusson
Grafisk form: A Gunnar Lundkvist / Flugan Grafisk Form
Utgivare: Storstadssatsningen Vårby Gård,
Vårby kommundel, Huddinge kommun 2002
ISBN 91-631-3204-4
 
> Läs om boken Vadårå Vårby? DN 3/5 2003
 
   klicka på bilden
....
 
Estlandssvenskarna
De kom över havet ... 
 
- Vita drömmar i en mörk tid
 
Uppsats av Hans Johansson och utställningstexter av Olle Magnusson
A5, 33 sidor, svart-vita bilder bl.a. ur familjens Släts fotoalbum. Pris: 20 kr 
Formgivning av skrift: Roland Hansson, av utställning: Rolf Lindberg
Utgiven av Vårby-Fittja hembygdsförening 2001
ISBN:1101-7309
 
Del av det landsomfattande utställningsprojektet "Drömmen om ett bättre
liv" under ledning av Arbetets Museum, Norrköping. Roland Hansson, Hans
Johansson, Rolf Lindberg och projektledare Olle Magnusson i en arbetsgrupp
vid Hagalunds tvätterimuseum/Vårby-Fittja hembygdsförening. 
Snickerier: Werner Näslund. Vandringsutställning färdigställd 2001.  
> se omslag utställningskatalog
 
Utställningskatalog kan köpas i Tvättarbostaden Hagalund eller via
varbyfittjahbf@gmail.com , Vårby-Fittja hembygdsförening. 
 
....
 
Larssons Huddinge 
Med fotografen Ragnar Larsson i Huddinges 1900-tal
 
- Om fotografier ur Ragnar Larssons bildarkiv / slutsåld
 
Foto: Ragnar Larsson /Huddinge Kommuns bildarkiv
Bildurval och text: Olle Magnusson
Grafisk formgivning: Ordbloms/Varför då
Utgivare: Tomtberga Fastigheter AB 1997
ISBN 91-630-6178-3
....
 
Tvättarbostället Hagalund
Sveriges första tvätterimuseum

- Om framväxten av Sveriges första och enda tvätterimuseum

Text, foto, arkivbilder: Olle Magnusson
Särtryck ur Sörmlandsbygden 1997, årsbok för Södermanlands
hembygdsförbund
Utgivare Vårby-Fittja hembygdsförening
Finns nu åter till försäljning, 20 sidor, A4, endast 20:- ,
i Tvättarbostaden vid Hagalund eller via
varbyfittjahbf@gmail.com , Vårby-Fittja hembygdsförening.  
ISSN 1101-7309
....
 
Gömmarens Gåva
Längs rinnande vatten genom Södertörns historia
 
- Om Tyresåns sjösystem från källorna till havet
 
Text, foto och teckningar Olle Magnusson
Hanvedens förlag 1994
ISBN 91-87736-15-2
 
Huddinge kommun, Stockholms läns landsting och Längmanska Kulturfonden
bidrog genom stipendier och bidrag till utgivningen.
- - - -
Intresserad att köpa någon bok eller skrift ?
Kontakta: olle@ollemagnusson.se
 
> HEM